ลบ แก้ไข

บีทรูท ช่วยลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้

บีทรูท ช่วยลดความดันโลหิ


เรารู้กันดีว่าบีทรูท (Beetroot) มีสรรพคุณยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและมะเร็ง ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย บำรุงเลือด 
 
และตอนนี้จากการศึกษาของ Dr.Vikas Kapil และคณะจากสถาบัน Bairts and the London School of Medicine and Dentistry แห่งสหราชอาณาจักร พบว่าไนเตรตในบีทรูท ช่วยลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วย 
 
ในการศึกษาผู้ป่วยจำนวน 64 ราย ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ดื่มน้ำบีทรูทวันละ 250 มล. (มีสารไนเตรตคิดเป็น 6.4 mmol โดยประมาณ) และกลุ่มเปรียบเทียบคือ ดื่มน้ำบีทรูทในปริมาณเดียวกันแต่ได้ถูกสกัดเอาสารไนเตรตออกแล้ว และติดตามวัดผลการศึกษาโดยการวัดความดันโลหิตเป็นระยะ ๆ และใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 สัปดาห์ ผลในการศึกษานี้พบว่า ผู้ที่ดื่มน้ำบีทรูทเป็นประจำมีค่าความดันโลหิต systolic และ diastolic ลดลงเฉลี่ย 8.1 และ 3.8 มม.ปรอท ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต 
 
นอกจากนี้ยังพบอีกด้วยว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำบีทรูทมีการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด (endothelial function) ที่ดีขึ้น 20% และความแข็งตัวของผนังหลอดเลือดแดงลดลงจากก่อนเริ่มการศึกษา และแตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ
 
ประโยชน์มากมายเลยนะคะ มาดื่มน้ำบีทรูทกันเถอะค่ะ 
 

โดย Jitr@ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 มี.ค. 58 14:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1 ครั้ง

ใส่อีเมล์เพื่อรับบทความสุขภาพฟรี!แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่