ลบ แก้ไข

การออกกำลังกายช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

             คุณหมอ Romualdo Belardinelli และคณะจากสถาบัน Lancisi Heart ในเมือง Ancona ประเทศอิตาลีได้รายงานการค้นพบในนี้ในวารสารชื่อ International Journal of Cardiology โดยได้ระบุว่าผู้ป่วยโรคหัวใจเรื้อรังจะส่งผลให้หัวใจมีขนาดโตขึ้นและส่งผลให้ระบบการสูบฉีดโลหิตของหัวใจแย่ลง ทำให้เกิดอารต่างๆ เช่น หายใจไม่ออก เหนื่อย และเท้าบวมอันเนื่องมากจากการคั้งของเลือด

การออกกำลังกายช่วยเพิ่มส
 
 
               และถึงแม้ว่าอาการหย่อนสมรรถภาพนี้ มีสาเหตุได้จากหลายๆ ปัจจัย ทั้งการทำงานที่แย่ลงของระบบหลอดเลือดซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นสาหตุหลักของผู้ป่วยกลุ่มนี้ ในทำนองเดียวกันอาการผิดปกติของผนังหลอดเลือดก็พบได้บ่อยว่าเกี่ยวข้องกับอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การออกกำลังกายช่วยเพิ่มส
 
 
              จากงานวิจัยต่างๆ ได้พบว่าการออกกำลังกายนั้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหลอดเลือดได้ ซึ่งงานวิจัยนี้ของคุณหมอ Belardinelli พบอีกว่าการออกกำลังกายที่พอเหมาะจะสามารถช่วยทั้งในเรื่องเกี่ยวกับอาการหัวใจล้มเหลวและช่วยกระตุ้นในด้านสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วย
 
             ทั้งนี้คุณหมอได้ศึกษาในผู้ชาย 59 คนที่มีประวัติป่วยด้วยโรคหัวใจเรื้อรังมานานอย่างน้อย 3 เดือน โดยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มแบบสุ่ม กลุ่มหนึ่งให้เข้าโปรแกรมการออกกำลังกายสัปดาห์ ละ 3 ครั้งนาน 8 สัปดาห์ และอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ออกกำลังกาย
 
 
  การออกกำลังกายช่วยเพิ่มส  
 
              ผลปรากฎว่าเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม กลุ่มที่ออกกำลังกายมีอาการดีขึ้นทั้งอาการของโรคหัวใจและอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ทั้งในด้านคุณภาพการปฏิบัติกิจและความสัมพันธ์กับคู่ครอง) ซึ่งคุณหมอและทีมงานระบุว่าน่าจะเป็นผลมาจากการที่ระบบหลอดเลือดมีการทำงานที่ดีขึ้นนั่นเอง
 
  การออกกำลังกายช่วยเพิ่มส  
 
 
            โดยสรุปแล้วการออกกำลังกายมีผลดีในเรื่องสมรรถภาพทางเพศ และถึงแม้ผู้ที่มีปัญต่อโรคหัวใจซึ่งไม่สามารถใช้ยาช่วยในเรื่องสมรรถภาพได้ แต่การออกำลังกายสามารถช่วยได้ เพียงแต่ต้องเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยและไม่โหมหนักจนเกินไป
 
 
ที่มา ;  International Journal of Cardiology
 

โดย กิตติศักดิ์ บุตรตามา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 เม.ย. 57 00:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 58 ครั้ง

ใส่อีเมล์เพื่อรับบทความสุขภาพฟรี!แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่