ค้นหาแพทย์ทางเลือก

 
ค้นหา

Image

โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น

82 อำเภอ บ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น

โทรศัพท์: 0-4326-7041-2

Image

โรงพยาบาลบ้านฝาง

ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น 40270

โทรศัพท์: 0-4326-9097

Image

โรงพยาบาลซำสูง

ถนนกระนวน-เชียงยืน ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์: 0-4321-9192-3

Image

โรงพยาบาลชุมแพ

82 หมู่ 1 ถนนมลิวัลย์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

โทรศัพท์: 0-4331-2044

Image

โรงพยาบาลบ้านไผ่

ถนนเจนจบทิศ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์: 043-272234, 043-272357, 043-274141, 043-274143 แฟกซ์ 043-272254

Image

โรงพยาบาลน้ำพอง

122/2 มิตรภาพ ตำบล น้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์: 043 - 441515

Image

โรงพยาบาลอุบลรัตน์

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์: 043-446112-โทรสาร 043-446112

Image

โรงพยาบาล โนนสัง

หมู่ 14 ถนนโนนสัง-ศรีบุญเรือง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู 39140

โทรศัพท์: 042-355116

Image

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

106 หมู่ 7 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์: 042-353935

Image

โรงพยาบาลนากลาง

ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์: 042359142,042359035,042364255,042364392-4,042359142

Image

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์: 042-311999 โทรสาร.042-311992

Image

โรงพยาบาลเสนางคนิคม

83 หมู่ 3 ต.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290

โทรศัพท์: 045-461008,045-461126 fax: 045-461238

Image

โรงพยาบาลหัวตะพาน

176 ตำบล รัตนวารี อำเภอ หัวตะพาน จังหวัด อำนาจเจริญ

โทรศัพท์: 045 - 469270

Image

โรงพยาบาลลืออำนาจ

101 หมู่ 6 ชยางกูร ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์: 045272325-6,045272410

Image

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

120 หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110

โทรศัพท์: 045-465231-2

Image

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

291 หมู่ 6 ถ.อรุณประเสริฐ (ต.บุ่ง), อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37240

โทรศัพท์: 045-511940

Image

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

160 หมู่ 3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์: 044 -133100

Image

โรงพยาบลเกษตรสมบูรณ์

555 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120

โทรศัพท์: (044)869137-8 (044)869000 โทรสาร (044)847451-2 ต่อ 104

Image

โรงพยาบาลบ้านเขว้า

800 ตำบล โนนแดง อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ 36170

โทรศัพท์: 044- 839798

Image

โรงพยาบาลเนินสง่า

180 หมู่ 14 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์: 044846252-3,044846314-5

Page 1 of 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last