ลบ แก้ไข

อัลไซเมอร์..แท้หรือเทียม

 
อัลไซเมอร์..แท้หรือเทียม

 
อัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหลักของโรคสมองเสื่อม ซึ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆ ในคนอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปโดยในประเทศไทยมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ต่ำกว่า 600,000 ราย ทั้งที่ยังพอช่วยตัวเองในชีวิตประจำวันได้ ไปจนถึงระดับที่ต้องมีคนอยู่ด้วยเป็นบางเวลาเฉพาะในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ เข้าห้องน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร หรือช่วยตนเองไม่ได้เลย ถึงกับต้องนั่งรถเข็น หรือนอนติดเตียงตลอด ประมาณการว่าอาจมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 100,000 รายต่อปี โดยที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะเป็นอัลไซเมอร์ประมาณ 5-8% และเมื่อถึงอายุ 80 ปีขึ้นจะพบถึงประมาณครึ่งต่อครึ่งหรือ 50 %
 
อัลไซเมอร์เริ่มด้วยหลงลืมเหตุการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาหยกๆ ลืมสิ่งที่ทำมาไม่นาน จนเมื่ออาการมากขึ้นจะกระทบการตัดสินใจ ความมีเหตุมีผล การเลือกใช้คำพูด การเรียกชื่อสิ่งของ การใช้ภาษา จนถึงการดูแลตนเอง ติดต่อสื่อสารกับคนรอบข้าง อารมณ์ผวนผันปวนแปร กระทั่งช่วยตนเองไม่ได้ในที่สุด
 
เรื่องสำคัญของอัลไซเมอร์คือ โรคนี้เมื่อแสดงอาการขึ้นแม้แต่น้อยนิดยังไม่มียาใดๆที่สามารถรักษาหรือชะลอการดำเนินของโรคได้ จะมีก็เพียงยาที่พอช่วยกระตุ้นให้สมองกระฉับกระเฉงช่วยความจำได้เล็กๆ น้อยๆ (cognitive enhancer) แต่พ่วงกับผลข้างเคียง ในบางรายมากจนมีอาการทางจิต ประสาท ภาพหลอน หูแว่ว จนต้องใช้ยาโรคจิต ซึ่งจะกลับกลายเป็นกดการทำงานของสมองให้แย่ลงไปอีก 
 
กำเนิดของอัลไซเมอร์เริ่มล่วงหน้าก่อนมีอาการถึง 10-15 ปี และมีหลักฐานชี้ว่าอาจเริ่มตั้งแต่เกิด ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์สมองเด็กที่เกิดในครอบครัวอัลไซเมอร์และมีรหัสพันธุกรรมเข้าข่ายจะพบสมองผิดปกติตั้งแต่ 4 เดือน รหัสพันธุกรรมที่เป็นตัวกำหนด ในขั้นถึงเป็นกรรมพันธุ์จะทำให้มีอัลไซเมอร์เป็นหลายๆคนในครอบครัวทุกระดับ และอาจเป็นได้ตั้งแต่อายุน้อยๆ 30-40 ปี
 
รหัสพันธุกรรมของอัลไซเมอร์ในคนไทยไม่เหมือนกับต่างประเทศแม้แต่คนเอเชียด้วยกัน เช่น จีน ญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นที่พิสูจน์แล้วว่ามีอาหาร ผัก ผลไม้ กากใยหลายประเภทที่ช่วยชีวิต ชะลอและป้องกันได้ทั้งสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน อัมพฤกษ์ มะเร็งและโรคหัวใจ รวมทั้งทำให้อายุยืนโดยทำให้เซลล์ไม่ตายแก่เฒ่าช้า ทั้งนี้โดยที่สายใย Telomere ไม่หดสั้นลงยังคงยืดยาวอยู่ ซึ่งกำหนดอายุขัยของเซลล์ เวลาที่มีการเจริญแบ่งตัว นอกจากนั้น ผัก ผลไม้ กากใย ยังมีผลออกฤทธิ์เทียบกับการจำศีล อดอาหาร จำกัดพลังงาน กินน้อย ผอมเพรียว (calorie deprivation) โดยออกฤทธิ์ผ่าน sirtuin gene และ TOR (target of rapamicin) gene โดยที่สารสกัดจากองุ่น ไวน์แดง resveratrol มีสรรพคุณผ่านยีนดังกล่าว และมีรายงานในวารสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำ nature (มกราคม 2558) ว่า resveratrolสามารถชะลอความจำหดหายเมื่ออายุมากขึ้นอีกทั้งสามารถเพิ่มเซลล์ในสมองส่วนความจำ (Hippocarnpus) อีกทั้งลดการอักเสบที่เกิดจากเซลล์สมองเกลีย (glia cell) อีกด้วยซึ่งเป็นกลไกของการเกิดอัลไซเมอร์
 
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะสรุปว่าเป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมจริงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนแยกอัลไซเมอร์เทียมออกไปก่อนโดยที่อัลไซเมอร์เทียมจะเกิดในคนอายุค่อนข้างน้อยโดยที่ไม่ได้มีประวัติครอบครัวอัลไซเมอร์แบบกรรมพันธ์ หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาการรวดเร็วรุนแรง มีอาการทางจิตประสาทเริ่มตั้งแต่แรก มีอาการสมองอื่นๆปน การเคลื่อนไหวของหน้า ตัว แขนขา ผิดปกติ แม้แต่มีอาการชักร่วมด้วย หรือเริ่มด้วยการหลงลืมกะทันหัน และใช้เวลานานเป็นสัปดาห์ เดือน กว่าที่จะกระเตื้อง อาจมีหลงทางทันที โดยไม่ได้มีอาการอื่นๆนำมาก่อน มีพฤติกรรมผิดปกติและตามมาด้วยอาการทางสมองอื่นๆเป็นพรวน มีอาการปัสสาวะกลั้นไม่อยู่ตั้งแต่ต้น เหล่านี้บ่งบอกถึงสาเหตุที่ต้องวินิจฉัยให้ได้ ซึ่งมีตั้งแต่การพร่องวิตามิน B12 B1 มีการติดเชื้อเอดส์ ซิฟิลิส มีโรคทางสมองเสื่อมพรีออน (prion disease) ที่เรียกว่า CJD (Creutzfeldt Jakob disease) ซึ่งเป็นแบบพันธุกรรมหรือติดต่อจากการบริโภคสิ่งปนเปื้อน เช่น โรควัวบ้า เป็นเนื้องอก หรือมีการระบายน้ำในสมองผิดปกติ รวมทั้งมีเส้นเลือดตีบตันในตำแหน่งควบคุมความจำ ความประพฤติ และโรคเส้นเลือดอักเสบ สาเหตุเหล่านี้เป็นรายการปกติที่อยู่ในการตรวจหาอัลไซเมอร์เทียม อย่างไรก็ตามภายในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมามีการพบว่าโรคน้ำเหลืองเสียโดยมีภูมิคุ้มกันวิปริตต่อตัวเซลล์ประสาทไม่ได้ทำให้มีอาการแบบสมองอักเสบ (คล้ายไวรัสขึ้นสมอง) อัมพาต ชัก อย่างเดียว แต่ให้อาการเลียนแบบอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมรวดเร็ว (rapid dementia)ได้ โรคในกลุ่มนี้ถ้าวินิจฉัยได้เร็วรักษาทัน มีทางยับยั้งฟื้นฟูสมองได้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นภูมิวิปริตต่อเปลือกของเซลล์จะตอบสนองต่อการรักษาดีกว่าภูมิวิปริตต่อส่วนประกอบในเซลล์ และที่สำคัญภูมิวิปริตเหล่านี้ในบางรายเกี่ยวพันกับเนื้องอกอาจถึงขั้นมะเร็งในร่างกายที่บงการให้เกิดภูมิวิปริต (paraneoplastic syndrome) ดังนั้นนอกจากวินิจฉัยอัลไซเมอร์เทียมชนิดนี้ได้ยังป้องกันและกำจัดมะเร็งที่ซ่อนอยู่ภายในได้
 
ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองสามารถตรวจหาโรคภูมิวิปริตน้ำเหลืองเสียเหล่านี้ได้ รายละเอียดการตรวจและการส่งตัวอย่างใน www.cueid.org 
เรียบเรียงเนื้อหาโดย shareherb.com
ที่มา : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา  www.cueid.org
 
 

โดย Sherbet Rommy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 มี.ค. 58 13:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 225 ครั้ง

ใส่อีเมล์เพื่อรับบทความสุขภาพฟรี!แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่