ลบ แก้ไข

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสมุนไพรสำหรับผู้ประกอบการเพื่อยื่นขอ อย.

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสมุนไ


เป็นช่องทางชุมชนออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอ อย. ให้กับทางผู้ผลิตวัตถุดิบ  โดยการลงทะเบียนระบุตัวตนกับทางฝ่ายระเบียน อย. และส่งข้อมูลวัตถุดิบเข้ากับทางระบบ หลังจากนั้นทางฝ่ายระเบียน อย. จะเป็นผู้อนุมัติตัวตน ระบบจะทำการสร้าง Account ส่งไปให้ทางผู้ผลิตวัตถุดิบ
     
หลังจากนั้นผู้ผลิตวัตถุดิบจะกรอกข้อมูลวัตถุดิบที่ตัวเองผลิต รวมไปถึงจัดส่งเอกสาร Specification ให้แก่ทาง อย. หลังจากนั้น อย. ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวผ่านมาตรฐานของตนเอง ก็จะทำการอนุมัติว่าวัตถุดิบตัวนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียน อย. ได้
 
ส่วนทางฝั่งผู้ผลิตสูตรจะทำการลงทะเบียนตัวตนเพื่อขอ Account จาก อย. โดยอย.ก็จะทำการตรวจสอบตัวตน เพื่ออนุมัติว่าผู้ผลิตรายนี้มีตัวตนอยู่จริงตามที่กล่าวอ้าง และทำการส่งมอบ Account ให้เข้าใช้ระบบได้

หลังจากผู้ผลิตสูตรได้รับ Account เพื่อเข้าใช้ระบบของเราแล้ว จะทำการยื่นขออนุญาตเพื่อใช้วัตถุดิบกับทาง  ซึ่งผู้ประกอบการ ก็จะต้องเข้ามาในระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่ออนุมัติว่า ผู้ผลิตสูตร รายนี้เป็นลูกค้าของตัวเองจริงๆ มิได้ทำการสวมอ้าง ผู้ผลิตสูตรก็จะได้รับสิทธิ์ที่จะนำวัตถุดิบดังกล่าวเข้าลงทะเบียน สบ. 5 ได้ หลังจากนั้นเมื่อ ผู้ผลิตสูตรได้รับสิทธิ์ของวัตถุดิบครบทุกรายการแล้ว ก็จะทำการสร้าง สบ.  5 ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบหลายๆ ชนิด และสัดส่วนต่างๆ ส่งไปให้ทาง อย. หลังจากนั้นทาง อย. ก็จะทำการตรวจสอบ อนุมัติ และเปิดเลขสารบบให้ Manufacturer ก็จะถือว่าเสร็จขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด

สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับนั้นจะทำได้โดยการตรวจสอบจากเลขสารบบ แล้วจะนำไปตรวจสอบหาต้นตอได้สองแหล่ง
     1.   สามารถตรวจสอบติดตามไปถึงผู้ผลิตสูตรดังกล่าว (Manufacturer) โดยดูจะทะเบียนตัวตนที่ลงไว้ในตอนแรก นำไปเทียบกับเลขสารบบของ อย.
     2.   สามารถตรวจสอบติดตามไปถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier) ของสูตรอาหารดังกล่าว โดยดูว่าผู้ผลิตนั้นลงทะเบียนไว้ว่าใช้วัตถุดิบใด ของ Supplier รายใดในการผลิตสูตรดังกล่าว
 
เนื่องจากระบบนี้จะต้องมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อน ดังนั้นจึงสามารถติดตามไปถึงต้นตอและโรงงานของผู้ผลิตสูตรได้ทันที โดยในระบบจะสามารถตรวจได้ถึงขั้นเอกสาร Specification ที่นำมาใช้ว่ามีมาตรฐานหรือไม่ และถ้าต้องการตรวจทวนสอบย้อนกลับไปมากกว่านั้น จะสามารถตรวจได้จากการนำเอกสารดังกล่าวมาทำการ Quality Assurance กับตัววัตถุดิบจริง โดยอาจทำเป็นการสุ่มตัวอย่างในตลาด หรือในโรงงาน
 
โดยท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ http://fda.ecobz.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
หรือ ติดต่อสอบถามเพื่อใช้บริการได้ที่ chakrit.lj@ecobz.com 
โทร. 02 115 6788
Ecobz Thai Co. LTD
 

โดย Sherbet Rommy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ส.ค. 57 14:12 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 565 ครั้ง

ใส่อีเมล์เพื่อรับบทความสุขภาพฟรี!แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่