ลบ แก้ไข

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสมุนไพรสำหรับผู้บริโภค

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสมุนไ


เป็นช่องทางชุมชนออนไลน์เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมุนไพรไทยและการแพทย์ทางเลือก สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรให้กับผู้บริโภคด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับสมุนไพร เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยสร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภคและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจใช้สมุนไพรได้ง่ายขึ้น
 
โดยท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ http://fda.ecobz.com/search
 

โดย Sherbet Rommy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ส.ค. 57 13:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 665 ครั้ง

ใส่อีเมล์เพื่อรับบทความสุขภาพฟรี!แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่