หัวใจและความดัน

Image

ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือดกำลังคุกคามสุขภาพคนไทยอย่างหนัก โรคหัวใจคร่าชีวิตชาวไทยชั่วโมงละ 5 คน ผู้คนทั่วโลกตายนาทีละ 33 คน ต้นเหตุที่เป็นชนวนก่อเกิดของโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่สำคัญที่สุดคือ โรคน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน เพราะการกินกับการใช้พลังงานไม่สมดุลกัน...

Image

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แพทย์เผยวิธีดูแลผู้ป่วย

วิถีการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบัน ทำให้เป็นโรคต่างๆ ได้แบบไม่รู้ตัว ทั้งเบาหวาน ความดัน รวมไปถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งนับวันจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และเป็นผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ นพ.ประพนธ์ ดิษฐ์รุ่งโรจน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ร.พ.สมิติเวช...

Image

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเป็นการรักษาสำหรับผู้ที่ความดันโลหิตปรกติ หรือกำลังจะสูง หรือสูงแล้ว หรือแม้กระทั่งเกิดโรคแทรกซ้อนแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะลดความดันโลหิตได้แล้ว...

Image

โรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา Resistant hypertension

โรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา Resistant hypertension หมายถีงโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับการรักษาด้วยยาอย่างน้อยสามชนิดรวมทั้งยาขับปัสสาวะซึ่งขนาดยาเพียงพอที่จะลดความดันโลหิต...

Image

การตรวจหัวใจด้วยสารธัลเลียมและสารคาร์ดิโอไลท์ (ตอนที่ 2)

การตรวจหัวใจด้วยสารธัลเลียมและสารคาร์ดิโอไลท์ (ตอนที่ 2) ภาควิชารังสีวิทยา Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การตรวจขณะออกกำลังกาย 7. แพทย์จะให้นั่งหรือนอนพักจนการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจกลับเป็นปกติ ใช้เวลาไม่เกิน...

Image

การตรวจหัวใจด้วยสารธัลเลียมและสารคาร์ดิโอไลท์ (ตอนที่ 1)

การตรวจหัวใจด้วยสารธัลเลียมและสารคาร์ดิโอไลท์ (ตอนที่ 1) ภาควิชารังสีวิทยา Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เอกสารที่ท่านกำลังถือยู่นี้ เป็นเพียงคำแนะนำอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจหัวใจด้วยสารนิวเคลียร์...

Image

เมื่อหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (AV block)

เมื่อหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (AV block) อ.นพ.สัชชนะ พุ่มพฤกษ์ สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญในร่างกาย ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอื่น ๆ...

Image

ดูแลครรภ์อย่างไร เมื่อคุณแม่เป็นโรคหัวใจ

ดูแลครรภ์อย่างไร เมื่อคุณแม่เป็นโรคหัวใจ อ.พญ.นิศารัตน์ พิทักษ์วัชระ หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรคหัวใจ คำ ๆ นี้ ฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัว...

Image

โรคหัวใจในเด็ก

โรคหัวใจในเด็ก โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2ชนิด คือ 1. โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 2. โรคหัวใจที่เกิดภายหลังการคลอด โรคหัวใจพิการตั่งแต่กำเนิด สามารถเกิดอาการได้ทุกอายุ แต่ที่พบมากมักอยู่ใน 2ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2ปี และช่วงหลังคือหลังจากอายุ...

Image

อย่านิ่งนอนใจ เมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะ

อย่านิ่งนอนใจ เมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจ ยังคงเป็นสาเหตุใหญ่คร่าชีวิตคนทั่วโลก บางคนจากไปเพราะโรคนี้อย่างไม่ทันตั้งตัว บางคนหัวใจหยุดเต้นจนเฉียดใกล้คำว่า ความตาย แต่ก็มีโอกาสกลับมาหายใจได้อีกครั้ง คุณประทวน สวัสดี ปัจจุบันอายุ 68ปี...

Image

ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจ คือสัญญาณวัดสุขภาพของคุณ

ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจ คือสัญญาณวัดสุขภาพของคุณ เป็นความจริงที่ว่า...ตลอดช่วงชีวิตของคนเรา นับตั้งแต่ยังเป็นทารกอยู่ในครรภ์ จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายสูญสิ้นไป ทุกวินาทีเราผูกพันอยู่กับ จังหวะ ' เป็นจังหวะที่สม่ำเสมอ พอดี ไม่ช้า ไม่เร็วจนเกินไป...

Image

เครื่องมือตรวจหาปัจจัยเสี่ยง รู้โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจล่วงหน้า

เครื่องมือตรวจหาปัจจัยเสี่ยง รู้โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจล่วงหน้า โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของทุกประเทศในโลก แม้แต่นักกีฬาที่ถือว่าเป็นบุคคลที่แข็งแรงก็ยังเคยได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆ ว่ามีการเสียชีวิตระหว่างแข่งขัน...

Image

วิธีกินอาหารคนเป็นโรคหัวใจโต

วิธีกินอาหารคนเป็นโรคหัวใจโต 1. หัวใจโต เป็นอาการไม่ใช่โรคน่ะครับ สาเหตุมีมากมาย ไม่สามารถบอกได้เพียงประวัติเท่านี้ แต่หากข้อมูลแค่นี้ น่าจะมีสาเหตุหลักมาจากโรคความดันครับ ส่วนเรื่องนิ่วในไต ต้องมาดูอีกครับว่าชนิดไหน ตำแหน่งไหน...

Image

ยุคใหม่แห่งการสวนหลอดเลือดหัวใจ ใช้วิธีผ่านทางข้อมือแทนขาหนีบ

ยุคใหม่แห่งการสวนหลอดเลือดหัวใจ ใช้วิธีผ่านทางข้อมือแทนขาหนีบ ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย รายงานว่าโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการตายอันดับสองในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ รองจากอุบัติเหตุ ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก็สำรวจพบว่า ในปี พ.ศ....

Image

วันหัวใจโลก...ชวนสังเกตหัวใจ เต้นผิดเพี้ยนอย่างไรแสดงว่าหัวใจมีปัญหา

วันหัวใจโลก...ชวนสังเกตหัวใจ เต้นผิดเพี้ยนอย่างไรแสดงว่าหัวใจมีปัญหา หัวใจ 4ห้อง บน ล่าง ซ้าย และขวา จะมีสักกี่คนที่สนใจและหมั่นดูแลพื้นที่เล็กๆ นี้ ในโอกาสที่ใกล้วันหัวใจโลก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 25กันยายน 2554ลองหันมาสังเกตหัวใจกันดูสักนิดดีไหมว่า...

Image

จะรู้ได้อย่างไร..ว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า

จะรู้ได้อย่างไร ว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า คนจำนวนไม่น้อยที่รู้ว่าตัวเองกำลังเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ และมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่หลงไปว่าอาการที่ตัวเองเป็นอยู่บ่อยๆ เป็นอาการของโรคที่ไม่ร้ายแรง เป็นเพราะมีกรดในกระเพาะมาก...

Image

ภัยควรรู้..เมื่อ..หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภัยควรรู้..เมื่อ..หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดย.... นางสาวสินีนาฎ ใฝสุข อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในสภาพสภาวะความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันเป็นภาวะที่อยู่แบบเร่งรีบ ร้อนรน ความสมดุลทางธรรมชาติหดหาย ทำให้ผู้คนต้องเผชิญกับปัญหาในด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ...

Image

ผู้หญิงกับโรคหัวใจ…

ผู้หญิงกับโรคหัวใจ เมื่อพูดถึงโรคหัวใจ เพศหญิงนั้นอาจจะโชคดีกว่าเพศชาย เมื่อเทียบกับสัดส่วนของโรคหัวใจในแต่ละกลุ่ม ในระดับอายุเดียวกัน เพราะผู้หญิงได้รับการปกป้องจาก hormone estrogen แต่ความคุ้มครองดังกล่าวจะหมด ไปเมื่อหมดประจำ-เดือน...

Image

รู้มั้ยเด็กๆก็เป็นโรคหัวใจ

รู้มั้ยเด็กๆก็เป็นโรคหัวใจ บุคคลทั่วไปอาจยังไม่ทราบว่าเด็กๆก็เป็นโรคหัวใจ ทั้งนี้เพราะข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจ ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ นอกจากบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจ จึงเริ่มให้ความสนใจโรคหัวใจในเด็กมากขึ้น...

Image

สังเกตอาการเสี่ยง ส่อโรคหัวใจ

สังเกตอาการเสี่ยง ส่อโรคหัวใจ อาการของผิดปกติของโรคหัวใจสังเกตอย่างไร นาย แพทย์สุรพันธ์ สิทธิสุข แพทย์จากหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า อาการผิดปกติเบื้องต้นของร่างกาย...

Page 1 of 5 1 2 3 4 5 Next Last