สเต็มเซลล์

Image

ข้อคิดเกี่ยวกับสเต็มเซลล์บำบัด Stem Cell Therapy

ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดเรียกว่าเซลล์ ซึ่งเซลล์ภายในร่างกายของมนุษย์มีอยู่มากมาย ประมาณ 50-100 ล้านล้านเซลล์ เซลล์เหล่านี้ประกอบกันเป็นอวัยวะต่างๆ ของ่างกายที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ตับ...

Image

การรักษาเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์

การรักษาเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์ แพทย์หญิงจุลี จตุวรพัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรม สาขาต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ไฮเปอร์แบริค และการดูแลแผลโรงพยาบาลกรุงเทพ ขณะนี้ปัญหา เบาหวาน และโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน จัดเป็นปัญหาใหญ่...

Image

สุขภาพดีด้วยวิถีแห่งองค์รวม

สุขภาพดีด้วยวิถีแห่งองค์รวม ผู้เขียนมักจะพูดเสมอว่า หากเซลล์ของเราเองยังเสื่อม เนื่องจากตัวเราไม่ได้ดูแลสุขภาพของเราเองให้ดี เราจะหวังได้อย่างไรว่า เซลล์ที่ได้มาจากแหล่งอื่นจะอยากอยู่และทำงานให้กับเรา ดังนั้น...

Image

การปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplantation)

การปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplantation) การนำสเต็มเซลล์จากไขกระดูก เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูก (bone marrow transplantation) อาจถือเป็นการรักษาโดยใช้สเต็มเซลล์อย่างแรกที่ใช้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 6ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2กรณี คือ...

Image

เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์ (Mesenchymal Stem Cell)

เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์ (Mesenchymal Stem Cell) นักวิทยาศาสตร์พบว่า ในไขกระดูก ยังมีสเต็มเซลล์อีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า mesenchymal stem cell (MSC)ซึ่งได้รับการรายงานเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1968โดย...

Image

สเต็มเซลล์ไม่ใช่ยา

สเต็มเซลล์ไม่ใช่ยา สำหรับคนที่มองว่า การใช้เซลล์บำาบัดเป็นเสมือนยารักษาโรค ก็อยากจะขอให้คิด และมองในมุมใหม่ เพราะข้อแตกต่างจากการใช้ยาซึ่งจะออกฤทธิ์เพียงหนึ่งอย่าง การใช้เซลล์มาช่วยในการรักษาโรค เปรียบเสมือนการส่งแพทย์ตัวเล็กๆ เข้าไปในร่างกาย...

Image

เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Hematopoietic Stem Cell) กับโรคของหลอดเลือด

เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Hematopoietic Stem Cell) กับโรคของหลอดเลือด นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า เซลล์ต้นกำเนิดของระบบเลือด ที่เรียกว่า Hematopoietic Stem Cell ไม่ เพียงแต่จะมีคุณสมบัติในการแบ่งตัวกลายเป็นเซลล์ในระบบเลือด แต่ยังสามารถแบ่งตัวเป็น...

Image

การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์เป็นสิ่งผิดจริยธรรมจริงหรือ

การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์เป็นสิ่งผิดจริยธรรมจริงหรือ การรักษาด้วยวิธีการเซลล์บำาบัด (Live Cell Therapy) ได้เริ่มต้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2454โดย นายแพทย์พอล นีฮาน ผู้ได้ถูกเรียกว่า บิดาของการทำา Live Cell Therapy โดยการใช้เซลล์จากตัวอ่อนของแกะมาฉีดเข้ากล้าม...

Image

รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล

รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล เป็นนักเภสัชวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และในปัจจุบันท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาของมหาวิทยาลัยมหิดล...