อาหารบำบัด

Image

การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง กินอยู่อย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงด้วยอาหารต้านโรค

การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง กินอยู่อย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงด้วยอาหารต้านโรค สรุปการบรรยายประชุมวิชาการกรมพัฒน์ฯ (วันพุธ) เรื่อง "กินอยู่อย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงด้วยอาหารต้านโรค" โดย อาจารย์ไกรวุฒิ มักพิมล วันพุธที่ 1กุมภาพันธ์ 2549เวลา...

Image

การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง โภชนาการทางเลือก

การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง โภชนาการทางเลือก สรุปการบรรยายประชุมวิชาการกรมพัฒน์ฯ (วันพุธ) เรื่อง "โภชนาการทางเลือก" วันพุธที่ 3มกราคม 2550เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมเบญจกูล กรมพัฒน์ฯ บทบาทของอาหาร ให้สารอาหาร/คุณค่าทางโภชนาการ...

Image

คุณประโยชน์ของโอเมก้า 3ในน้ำมันปลา

คุณประโยชน์ของโอเมก้า 3ในน้ำมันปลา ปัจจุบันวงการแพทย์ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทำงาน การกิน นอน การพักผ่อนสันทนาการ...

Image

กลุ่มอาหารตามหมู่เลือด

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า อาหารเป็นตัวสร้างเลือด เลือดเป็นตัวหล่อเลี้ยงร่างกาย สร้างชีวิต สร้างระบบประสาท อวัยวะและเซลล์สมอง อาหารจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงพฤติกรรมการกินจึงสามารถเป็นตัว พยากรณ์สุขภาพของบุคคลนั้นได้ในอนาคต...

Image

อาหารตามหมู่เลือด

อาหารตามหมู่เลือดโอ จากสภาพความเป็นกรดในกระเพาะอาหารสูง ทำให้คนหมู่เลือด โอ มีความเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะอาหารได้ง่ายกว่าหมู่เลือดอื่น เนื่องจากกระเพาะอาหารของหมู่เลือดโอ เหมาะแก่การย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อปลา สัตว์ปีก และอาหารทะเล...

Image

โภชนาการกับหมู่เลือด

โภชนาการ ความหมายตามราชบัณฑิตยสถานปี พ.ศ. 2542 หมายถึง ศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่งว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต โภชนาการ หมายถึง...

Image

ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพ

ข้าวกล้อง คือ ข้าวสีน้ำตาลขุ่นที่ได้จากการสีข้าวเพียงครั้งเดียว เพียงแค่ให้เปลือก (แกลบ) หลุดออก ส่วนที่เหลือเป็นเนื้อหรือเมล็ดข้าวสาร ที่ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว(รำ) ข้าวขาวที่เรากินกันอยู่เป็นข้าวที่ได้จากการสีหลายๆ ครั้ง ถึง 7ครั้ง...

Image

อาหาร จุดเริ่มต้นและบทสรุปของร่างกายที่แข็งแรงและอายุที่ยืน

"อาหาร" ปัจจัยสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งของสุขภาพ เพราะไม่ว่าจะเป็นความพอดีในปริมาณของสารอาหารที่ทาน สารอาหารและองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งหมายถึงสิ่งเจือปนอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยตรง...

Image

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ จากการศึกษาวิจัยพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆ หลังจากเกิดมาช่วงแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาแห่งการเจริญเติบโต ซึ่งอาจนับว่าเป็นช่วงที่หนึ่งของชีวิต โดยจะมีอายุขัยเฉลี่ยเป็น 5เท่าของช่วงที่ 1 (โดยจะมีการกระจายตั้งแต่ 4ไปถึง 6เท่า)...

Image

อาหารสดเพื่อสุขภาพ

อาหารสดเพื่อสุขภาพ อาหารสด : อาหารที่มีชีวิต อาหารสด หรือ อาหารที่มีชีวิต (living and raw food) หมายถึง อาหารที่ไม่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนเกิน 42องศาเซลเซียส ยกเว้นการตากแดด เน้นพืช ผักสด ผลไม้สด ธัญพืช เมล็ดพืชต่างๆ และเมล็ดในของผลไม้...