ดีท็อกซ์

Image

วิธีสร้างนิ่วสบู่เทียมสำหรับคนที่ไม่อยากทำล้างพิษตับ

ล้างพิษตับ ขับนิ่วถุงน้ำดี Liver cleansing Gallbladder Flush คือแนวทางการดูแลสุขภาพในระบบความเชื่อสุขภาพทางเลือกอย่างองค์รวม ซึ่งมีความเชื่อเรื่องการรักษาโรคและปรับสมดุลของร่างกาย แนวทางในการทำมีหลายวิธีหลากรูปแบบขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละแห่ง...

Image

การบำบัดโดยการสวนล้างลำไส้

การสวนล้างลำไส้มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ โดยมีแนวคิดในเรื่องการเกิดพิษโดยอัตโนมัติ (autointoxification) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้อธิบายว่าลำไส้ใหญ่ของมนุษย์เป็นส่วนที่มีสิ่งปฏิกูลคั่งค้าง...

Image

การสวนล้างลำไส้ (Cleansing Enema)

การสวนล้างลำไส้เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการล้างพิษของการแพทย์ทางเลือกซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแม้ในคัมภีร์ไบเบิลก็ระบุถึงการสวนล้างลำไส้ ฮิปโป เครติส ถือเอาการสวนล้างลำไส้เป็นการรักษาโรควิธีหนึ่งในยุโรปและอเมริกาถือเป็นแขนงหนึ่งของวิชาวารีบำบัด...