มะเร็ง

Image

ตกขาว เรื่องปกติของผู้หญิง…?

ตกขาว เรื่องปกติของผู้หญิง? เมื่อผู้หญิงอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ช่องคลอดจะมีการผลิตสารที่มีลักษณะเป็นมูกใสออกมา มีชื่อเรียกอีกว่า ระดูขาว หรือมุตกิต โดยเฉพาะช่วงก่อนการตกไข่จะมีตกขาวออกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกลไกธรรมชาติของการทำงานฮอร์โมนในสตรี...

Image

เครือข่ายเพื่อมะเร็ง Cancer Care Network กัลยาณมิตรคือโอสถ

เครือข่ายเพื่อมะเร็ง Cancer Care Network กัลยาณมิตรคือโอสถ โดย : ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี กัลยาณมิตรคือโอสถ สวัสดีครับ ทราบว่าพวกเราทุคนที่มารวมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ มีหลายสถานะด้วยกัน บางท่านเป็นผู้ป่วย บางท่านเคยเป็นแต่ก็หายแล้ว...

Image

เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง : พลังแห่งความเอื้ออาทร

เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง : พลังแห่งความเอื้ออาทร โดย : คุณอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะ อาจารย์อรจิตต์ : สวัสดีท่านผู้เข้าชมงานทุกท่านนะคะ รวมทั้งอาจารย์ทางวิทยากร...

Image

งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการใช้สารสกัดโพลีฟีนอลจากไม้มะเม่าและไวน์แดงสยามมัวส์ ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง

งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการใช้สารสกัดโพลีฟีนอลจากไม้มะเม่าและไวน์แดงสยามมัวส์ ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง โดย : อาจารย์สมาน เดชสุภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการและเหตุผล ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยสารเคมีการดื้อยายังเป็นปัญหาหลัก...

Image

งานวิจัยเรื่อง ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยมะเร็ง โดย : อาจารย์วัลลภา สังฆโสภณ โรงพยาบาลศิริราช บทคัดย่อ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรงและเรื้อรัง และไม่สามารถขจัดความเจ็บปวดให้หายไปได้โดยเด็ดขาด อิทธิ

งานวิจัยเรื่อง ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยมะเร็ง โดย : อาจารย์วัลลภา สังฆโสภณ โรงพยาบาลศิริราช บทคัดย่อ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรงและเรื้อรัง และไม่สามารถขจัดความเจ็บปวดให้หายไปได้โดยเด็ดขาด...

Image

งานวิจัยเรื่อง ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่มีต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วย มะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

งานวิจัยเรื่อง ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่มีต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วย มะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด โดย : อาจารย์ภัททิยา ชัยนาคิน วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุนย์ บทคัดย่อ...

Image

งานวิจัยเรื่อง คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด ชนิด erythromyeogenous leukemic และเซลล์มะเร็งปอดชนิด small cell lung carcinoma ของโมเลกุล ฟลาโวนอยด์

งานวิจัยเรื่อง คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด ชนิด erythromyeogenous leukemic และเซลล์มะเร็งปอดชนิด small cell lung carcinoma ของโมเลกุล ฟลาโวนอยด์ โดย : อาจารย์มนตรี ตั้งใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

Image

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักเชียงดาต่อการป้องกันการแตก ตัวของเม็ดเลือดแดงและการเสียหายของดีเอ็นเอในเซลล์เม็ดเลือดขาวมนุษย์ชนิด TK6

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักเชียงดาต่อการป้องกันการแตก ตัวของเม็ดเลือดแดงและการเสียหายของดีเอ็นเอในเซลล์เม็ดเลือดขาวมนุษย์ชนิด TK6 โดย : นางสาวธัญลักษณ์ เมืองมั่น หลักการและเหตุผล...

Image

งานวิจัยเรื่อง การตรวจสุขภาพของเม็ดเลือดแดงและและเม็ดเลือดขาวเพื่อเป็นดรรชนีในการ ดูแลและรักษาสุขภาพเชิงรุกของคนปกติ

งานวิจัยเรื่อง การตรวจสุขภาพของเม็ดเลือดแดงและและเม็ดเลือดขาวเพื่อเป็นดรรชนีในการ ดูแลและรักษาสุขภาพเชิงรุกของคนปกติ โดย : อาจารย์วันเพ็ญ แกล้วกล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการและเหตุผล...

Image

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (Palliative Home Care in Cancer Patients)

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (Palliative Home Care in Cancer Patients) โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพของประชากรทั่วโลก เนื่องจากก่อให้เกิดความสูญเสียและความทุกข์ทรมานจากโรคเป็นอย่างมาก...

Image

ผักพื้นบ้านไทยกับการดูแลสุขภาพผู้เป็นมะเร็ง

ผักพื้นบ้านไทยกับการดูแลสุขภาพผู้เป็นมะเร็ง สวัสดีครับ นมัสการพระคุณเจ้า ผู้ฟัง และผู้สนใจ ในวันนี้ตอนเช้าอาจารย์สาทิสได้พูดเรื่องอาหาร ซึ่งเป็นหลักสำคัญช่วยในด้านของภูมิคุ้มกันและการรักษา...

Image

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อนมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพ

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อนมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพ นมัสการพระคุณเจ้า ท่านอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่านอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ชินโอสถ หัสบำเรอ ท่านอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์...

Image

ภาพปอดที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่

พรุ่งนี้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก อยากให้มีวันนี้มันทุกวันทั้งปี ผมโคตรเกลียดบุหรี่เลยครับ เพราะมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมโดนทำร้ายร่างกายโดยไม่มีทางสู้อยู่เป็นประจำ แต่ทุกวันนี้ก็ยังดีที่มีการรณรงค์เรื่องนี้กันเยอะมากขึ้น...

Image

อารมณ์เสียกับมะเร็งเต้านม

คาดว่าสวรรค์เบื้องบนคงอยากจะบันดาลให้ผมเขียนเอนทรี่นี้ขึ้นมา เพราะช่วงเวลาสั้นๆนี้มีเรื่องเกี่ยวกับนมผ่านเข้ามาในชีวิตผมเยอะจริงๆ แรกสุดคือ เข้าไปมีส่วนรู้เห็นกับแท็กนมดำอันน่าสะพรึ่งกลัวที่กำลังเขย่าขวัญคนทั้งเอ็กทีนอยู่ในขณะนี้...

Image

สมุนไพรจีนกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง

สมุนไพรจีนกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง สวัสดีครับท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมแพทย์จีนจรัส ตั้งอร่ามวงศ์ วันนี้กระผมเป็นผู้แทนสมาคมแพทย์จีน และสมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีน ได้รับเกียรติมาพูดเรื่องสมุนไพรจีนกับดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง...

Image

อาหารทางเลือกกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

อาหารกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง แนวคิดในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบแพทย์ทางเลือก อาศัยแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญในภาพรวม คือ 1. กระตุ้นภาวะ HOMEOSTASIS (ให้ร่างกายรักษาตนเอง) 2. ดูแลในลักษณะองค์รวม (HOLISTIC CARE) 3. เน้นให้ร่างกายเกิดภาวะสมดุลย์ (BALANCING...

Image

สมาธิบำบัดกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สมาธิบำบัดกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ความเป็นมา สมาธิบำบัดทางการพยาบาลเป็นผลงานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธรรมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ทั้งด้านการป้องกัน...

Image

พลังสมาธิกับการบำบัดมะเร็ง

พลังสมาธิกับการบำบัดมะเร็ง ขอคาราวะเพื่อนเพื่อน สหธรรมมิตร ขอเจริญสุขท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมะทุกท่าน ได้รับอาราธนาให้มาพูด พลังสมาธิมหัศจรรย์ทางจิตฯ ร่วมกับท่านนายแพทย์ชินโอสถ หัสบำเรอ รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาในงานนี้ ซึ่งเป็นเรื่องของแพทย์...

Image

ทิศทางการใช้การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ทิศทางการใช้การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข เป็นโรคที่คุกคามชีวิตมนุษย์เพราะต้องอาศัยการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และผลข้างเคียงของการรักษาค่อนข้างรุนแรง...

Image

พระบรมราโชวาทกับมุมมองต่อมะเร็งของหมอจีน

ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ...