ตอบกลับ สร้างกระทู้ใหม่
การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นหรือไม่
ภูวนัย วรรณสอน

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 06:03 น. #1

 การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นหรือไม่

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 06:45 น. #2

การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดอาจจะมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับผู้รับประทาน และชนิดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่อาการโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรุนแรงเนื่องจากมันเป็นเสมือนอาหารอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดอาการผิดปกติหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำ