ตอบกลับ สร้างกระทู้ใหม่
เราควรจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วงเวลาใดบ้าง
ภูวนัย วรรณสอน

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 06:00 น. #1

เราควรจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วงเวลาใดบ้าง

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 06:47 น. #2

เราสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพียงแต่ว่าผลของการรับประทานอาจจะแตกต่างกันไป เช่น บางคนอาจรับประทานเมื่อรู้สึกว่าร่างกายขาด หรือบางคนอาจจะรับประทานเป็นประจำสม่ำเสมอ หรือบางคนอาจจะรับประทานเฉพาะเวลารู้สึกอ่อนเพลีย เป็นต้น คนที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นประจำย่อมได้รับประสิทธิผลมากกว่าคนที่รับประทานไม่ต่อเนื่อง