ตอบกลับ สร้างกระทู้ใหม่
วิตามินคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
นางสาววรรณวิไล ชื่นอารมย์

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 05:46 น. #1

วิตามินคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 06:49 น. #2

วิตามิน คือ สารอาหารที่เป็นส่วนประกอบในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกาย และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายคนเรา หากว่ามีวิตามินชนิดหนึ่งชนิดใดขาดไป จะทำให้ร่างกายทำงานได้ไม่ปกติ หน้าที่ของวิตามิน ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ต่างๆ ในร่างกาย วิตามินแต่ละชนิดก็จะมีหน้าที่เฉพาะอย่าง หรือบางตัวอาจทำหน้าที่ร่วมกันบางอย่าง เช่น ทำให้ร่างกายเติบโต ทำให้ร่างกายสามารถมีลูกได้ ร่างกายจะไม่สามารถนำสารอาหารอื่นๆมาใช้ได้ถ้าไม่มีวิตามินอยู่ด้วย เป็นต้น วิตามิน สามารถแบ่งออกเป็น  2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
 
1. วิตามินที่ละลายในไขมัน มีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ วิตามิน A, วิตามิน D, วิตามิน E และ วิตามิน K ซึ่งทั้ง 4 ชนิดจะไม่ละลายน้ำ
2. วิตามินที่ละลายในน้ำ มีอยู่ 9 ชนิด ได้แก่ วิตามิน C, วิตามิน B1, วิตามิน B2, niacin, วิตามิน B6, วิตามิน B12, folic acid, pantothenic acid และ biotin
 
วิตามินแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป สามารถดูรายละเอียดได้ตามคุณสมบัติของวิตามินนั้นๆ