ตอบกลับ สร้างกระทู้ใหม่
Reflexology (การนวดกดจุดสะท้อนเท้า) คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างจากการนวดแผนไทยอย่างไร
Sherbet Rommy

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 11:56 น. #1

Reflexology (การนวดกดจุดสะท้อนเท้า) คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างจากการนวดแผนไทยอย่างไร

สำนักการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 17:30 น. #2

คือ การเรียนรู้จุดสะท้อนในบริเวณร่างกายที่สัมพันธ์กับเส้นทางพลังสู่อวัยวะจำเพาะสามารถใช้เพื่อการบำบัดอาการซึ่งต้องมีเทคนิคการกดที่ต้องออกแรงในระดับ  และรู้ตำแหน่งจุดสะท้อน