ตอบกลับ สร้างกระทู้ใหม่
โรคประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ใช้โฮมิโอพาธีย์รักษาได้หรือไม่
Sherbet Rommy

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 11:24 น. #1

โรคประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ใช้โฮมิโอพาธีย์รักษาได้หรือไม่

สำนักการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 06:33 น. #2

ตอบ   ได้  

ในต่างประเทศมีรายงานการวิจัยทางคลินิก เป็นที่ยอมรับได้ว่า โฮมิโอพาธีย์ สามารถใช้รักษาได้ดีในกลุ่มความผิดปกติของระดับ Hormone ในเพศหญิง