ตอบกลับ สร้างกระทู้ใหม่
โฮมิโอพาธีย์ คืออะไร
lookup rb

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 20:54 น. #1

โฮมิโอพาธีย์ คืออะไร  เหมือนหรือแตกต่างจากแพทย์แผนปัจจุบันอย่างไร

สำนักการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 16:56 น. #2

ระบบการรักษาตามแนวธรรมชาติบำบัดอย่างหนึ่งที่ใช้ยาขนาดน้อยอย่างมาก
เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการรักษาเยียวยาตนเองภายใต้หลักการหนามยอกเอาหนามบง