ตอบกลับ สร้างกระทู้ใหม่
หน่วยงานใดในกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบการแพทย์แผนจีน
lookup rb

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 20:45 น. #1

หน่วยงานใดในกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบการแพทย์แผนจีน

สำนักการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 16:48 น. #2

หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบการแพทย์แผนจีนมี 2 หน่วยงานดังนี้

1.สถาบันการแพทย์ไทย-จีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย

2. กองการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีหน้าที่ออกใบอนุญาตและควบคุมการประกอบโรคศิลปะในสาขาการแพทย์แผนจีน