ส่งคำถามที่นี่
หัวข้อ ผู้ชม ตอบกลับ ความเคลื่อนไหวล่าสุด
สอบถามคุณหมอหน่อยคะ 455 0 ...
โดย ยังไม่มีผู้ตอบกลับ
การฝังเข็มรักษาโรคอะไรได้บ้าง 120 1 ตอบ 1. โรคที่รักษาได้ผลดีด้วยการฝังเข็ม คือ กลุ่มอา...
โดย แพทย์จีน อภิวัฒน์ ธนะปุระ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 23:21 น.
ถั่งเช่า คือ อะไร 117 1 ยังไม่มีผู้ตอบกลับ
โดย แพทย์จีน อภิวัฒน์ ธนะปุระ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 23:15 น.
การฝังเข็ม 125 1 การฝังเข็ม คือ วิธีการปักเข็มผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายในการรักษาโรคต่าง ๆ...
โดย แพทย์จีน อภิวัฒน์ ธนะปุระ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 14:23 น.