โลหิตจาง

Image

`โลหิตจาง ภัยเงียบที่ต้องรับรู้`

หากท่านพบว่ามีอาการเหล่านี้ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง เยื่อบุตา หรือริมฝีปากซีด ให้สงสัยว่าอาจมีภาวะโลหิตจางเกิดขึ้น ควรรีบปรึกษากับแพทย์เพื่อวินิจฉัย และได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร หากไม่ใส่ใจ...

Image

ดูแลตนเองเมื่อเป็น “โลหิตจาง”

โลหิตจางเป็นความผิดปกติของเลือดที่พบได้บ่อยที่สุด โรงพยาบาลหลายแห่งกำลังขาดแคลดเลือด ซึ่งทีมงามอีแมกกาซีนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม แต่ทว่าหนึ่งสาวในทีมของเรากลับไม่สามารถบริจาคเลือดได้ แม้ว่าเธอจะดูแลร่างกายและพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม...

Image

กินต้านโลหิตจาง

ภาวะโลหิตจางอาจเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ไม่ได้นำมารณรงค์แก้ไขเร่งด่วนเหมือนโรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือความดันโลหิตสูง แต่ภาวะโลหิตจางหรือซีดก็เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของโลก เพราะประชากรทั่วโลกประมาณ 2,000ล้านคน มีภาวะขาดธาตุเหล็ก...

Image

ธาลัสซีเมีย พบมากในไทย

ทั้งๆ ที่เป็นโรคซึ่งมีคนไทยเป็นกันเยอะมาก แต่ความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย กลับมีคนรู้น้อย รศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง/หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ให้ข้อมูลว่า โรคนี้เป็นการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์...

Image

ดูแลตนเองเมื่อเป็น "โลหิตจาง"

โรงพยาบาลหลายแห่งกำลังขาดแคลดเลือด ซึ่งทีมงามอีแมกกาซีนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม แต่ทว่าหนึ่งสาวในทีมของเรากลับไม่สามารถบริจาคเลือดได้ แม้ว่าเธอจะดูแลร่างกายและพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม โดยคุณหมอได้ให้เหตุผลว่า เธอมีอาการของโลหิตจาง...