เบาหวาน

Image

กินอย่างไรไกลเบาหวาน

เบาหวานไม่ใช่เรื่องไกลตัว ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติราวปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุว่า ทั่วโลกมีคนเป็นโรคเบาหวาน ๒๔๖ ล้านคน และประมาณการว่าจะเพิ่มเป็น ๓๘๐ ล้านคนปี พ.ศ.๒๕๖๓ผลการสำรวจประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.๒๕๔๘...

Image

ชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยแพทย์แผนไทยชุดหลักธรรมานามัย

การ ศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งต่อสู่ชุมชน จำนวน 676 คน และศึกษาผลของคุณภาพชีวิตหลังได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยชุด...

Image

มะระขี้นกต้านโรคเบาหวาน

มะระขี้นกต้านโรคเบาหวาน มะระขี้นกสามารถใช้ลดน้ำตาลในกระแสเลือดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมะระขี้นกสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนกลูโคสในกระแสเลือดให้เป็นไกลโคเจนที่ตับและยังกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากเบตาเซลล์ของตับอ่อน อีกทั้งยังกระตุ้นการสร้างเบตาเซลล์อีกด้วย...

Image

อาหารกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

อาหารกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคเบาหวาน เกิดจากตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินให้เพียงพอกับความต้องการของ ร่างกาย หรือร่างกายไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยพาน้ำตาลเข้าไปในเนื้อเยื่อ...

Image

เมนูของว่างสุดพิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน : ชีสเค้กโรยหน้าด้วยผลไม้รวม

เมนูของว่างสุดพิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน : ชีสเค้กโรยหน้าด้วยผลไม้รวม 1.แป้งเค้ก 1ถ้วยครึ่งผสมกับอัลมอนตามชอบ 2 น้ำตาลแคลอรี่ต่ำ 1 - 2ช้อนชา 3 อบเชย 1ช้อนชา 4อาจจะใช้ถั่วแทนอัลมอนก็ได้ 5 สกิมชีส 2ถ้วย และ เนยแข็งรีค้อตต้า 6 ครีมชีสไขมันต่ำ 1ถ้วย 7...

Image

มะเขือพวงกับเบาหวาน

มะเขือพวงกับเบาหวาน โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการทำหน้าที่ของฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อ อินสุลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่ในการเผาผลาญสารอาหารจำพวกน้ำตาลต่างๆ จึงเป็นผลทำให้การเมตาโบลิซึมของคาร์โบไฮเดรตผิดปกติไป...

Image

การรักษาเบาหวานด้วยธรรมชาติบำบัด

เบาหวานคืออะไร เบาหวาน ภาษาทางการแพทย์เรียกว่า Diabetes Melitus เป็นโรคที่มีความผิดปกติของการนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงาน (Glucose Utilization) ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถแบ่งแยกย่อยได้หลายชนิด ทางการแพทย์มี 5-6 ชนิด แต่ที่รู้จักกันมี 2 ชนิด คือ 1. DM type I...

Image

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของโรคเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นโรคอันตรายอันดับต้นๆ ที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนมักจะเข้าใจว่าโรคเบาหวานเกิดจากการที่ผู้ป่วยบริโภคของหวานหรือน้ำตาลมากเกินไป จึงเป็นที่มาของชื่อโรคว่าเบาหวาน...

Image

คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่

คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน อายุและเพศ เพศชายจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเพศหญิง และผู้ที่มีอายุมากกว่า 50ปี ก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่า ผู้ที่อายุน้อยดัชนีมวลกาย (BMI) ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานคือ...

Image

ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ค่าทางห้องปฏิบัติการ : Fasting blood sugar; FBS ชื่ออื่นๆ : Blood sugar, Fasting blood glucose (FBG), Fasting plasma glucose( FPG), Blood glucose ค่าทางห้องปฏิบัติการนี้คืออะไร การตรวจ Fasting blood sugar (FBS) คือ...

Image

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคเบาหวาน

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด แต่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ ทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติเหมือนกับคนทั่วไป แต่เราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลจากโรคเบาหวานได้ด้วยเช่นกัน...

Image

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรรับประทานอะไรดี ?

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรรับประทานอะไรดี ? โรคเบาหวาน คือ ภาวการณ์ไม่สมดุลของฮอร์โมนที่ชื่อว่า อินซูลิน ซึ่งมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ เพื่อเผาผลาญให้เกิดเป็นพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ว่า ไม่สมดุล คือ มีน้อยไม่พอกับความต้องการ...

Image

ความจริงเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการดูแลรักษา

ความจริงเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการดูแลรักษา โดย นพ.กิตติ์ เชื้อเพชระโสภณ โรคเบาหวาน จัดว่าเป็น เพชรฆาตเงียบ ในปัจจุบัน เบาหวานในประเทศไทย มีผู้ป่วยอยู่ราว 4.2ล้านคน และ มีไตวายร่วมด้วย สูงถึง 60% สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่คุมโรคได้ดี และใช้ชีวิตปกติมี...

Image

กลไกการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดจากโรคเบาหวาน

กลไกการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดจากโรคเบาหวาน ส่งผลอย่างไร สรุปได้ดังนี้ -เมื่อมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน น้ำตาลจะตกตะกอนจับตัวอยู่ตามผนังหลอดเลือดหนามากขึ้นเรื่อยๆ -เมื่อมีน้ำตาลเหนียวๆจับตัวที่ผนังหลอดเลือด...

Image

ตลึงคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวาน 3.5ล้านคน

ตลึงคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวาน 3.5ล้านคน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ถูกเลือกให้เป็น วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) โดยสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) องค์การอนามัยโลก (WHO) และสหประชาชาติ (UN) ได้ร่วมกันกำหนดให้เป็นวันเบาหวานโลก...

Image

อาหารมังสวิรัติและโรคเบาหวาน

อาหารมังสวิรัติและโรคเบาหวาน มีรายงานวิจัยหลายแห่งต่างพบว่า การบริโภคอาหารมังสวิรัติจะให้ผลดีมากต่อการป้องกันและการรักษาโรคเบาหวาน ในการใช้อาหารมังสวิรัติร่วมกับการรักษาโรคเบาหวานด้วยยาแผนปัจจุบัน ทำให้การรักษาโรคได้ผลดีกว่าวิธีการเดิมอย่างซัดเจน...

Image

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น "โรคเบาหวาน"

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ประโยชน์ภายในเซลล์ร่างกายได้ อาจเกิดเนื่องจากขาดฮอร์โมนจากตับอ่อนที่ชื่อว่าอินซูลิน หรือเกิดจากการที่เซลล์ในร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนดังกล่าว ซึ่งทำให้มีการคั่งของน้ำตาลในเลือด...

Image

ยาเบาหวาน ... กินอย่างไรให้ถูกต้อง

ยาเบาหวานแบ่งเป็นสองประเภทตามวิธีการใช้ยา คือ ชนิดกินและชนิดฉีด สำหรับยาเบาหวานชนิดฉีด ซึ่งมักเป็นฮอร์โมนอินซูลินนั้นไม่เป็นที่นิยมของคนไทยมากนัก...

Image

การที่จะเอาชนะเบาหวานได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

การที่จะเอาชนะเบาหวานได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ โรคเบาหวานสามารถรักษาได้ โรคเบาหวานได้ถูกเรียกว่าเป็น เพชรฆาตเงียบคนกว่า 5.7ล้านคนในอเมริกาเป็นโรคเบาหวาน แต่เขายังไม่ได้รับการตรวจ และนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อคุณลองพิจารณาถึงผลที่จะตามมา...

Image

การรักษาเบาหวานด้วยธรรมชาติบำบัด (หลักการที่ใช้ในการคุมน้ำตาลในเลือด)

การรักษาเบาหวานด้วยธรรมชาติบำบัด หลักการที่ใช้ในการคุมน้ำตาลในเลือด ไม่ต้องพูดถึงคนที่เป็นเบาหวาน กินยาลดน้ำตาล กินแป้ง ข้าว ชนิดที่หวาน ไม่คุมอาหาร ยิ่งแกว่งไม่รู้เรื่อง พอน้ำตาลสูงขึ้น อินซูลินออกมามาก ดึงน้ำตาลลงมาต่ำ แล้วไปกินยาอีก...

Page 1 of 3 1 2 3 Next Last