มะเร็งปอด

Image

หยุดบุหรี่ ลดมะเร็งปอด...ตรวจคัดกรอง พบก่อน รักษาหาย

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากเล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ โดยหนึ่งในอันตรายที่เป็นที่ทราบกันดีและมีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนคือสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปอด...

Image

มะเร็งปอด

แม้ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งอันดับต้นๆ ของเมืองไทย แต่มะเร็งปอดก็สามารถหายได้หากได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม รวมถึงยังสามารถป้องกันได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคดังที่ผู้อ่านจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้...

Image

โลกสดสี ชีวีสดใส:รู้เท่าทันโรคมะเร็งปอด

หลายคนเลือกการสูบบุหรี่เพื่อคลายเครียด แต่บุหรี่ไม่สามารถคลายเครียดได้กลับทำให้เพิ่มความเครียดมากขึ้น เพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็น โรคมะเร็งปอด ซึ่งเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมากและพบในผู้ชายเป็นส่วนใหญ่...

Image

มะเร็งปอด ตรวจคัดกรองได้ก่อนสายเกินไป

มะเร็ง โรคที่ใครๆ ก็กลัวและไม่อยากเป็น เพราะได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นแล้วจะเสียชีวิตทุกราย แต่แท้จริงแล้วหากตรวจพบเจอมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจรักษาให้หายได้ มะเร็งปอด ก็เช่นกัน แม้จะมีข้อมูลว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 90%มักเสียชีวิตภายในเวลา 1-2ปี...