ตรวจคัดกรอง

Image

หยุดบุหรี่ ลดมะเร็งปอด...ตรวจคัดกรอง พบก่อน รักษาหาย

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากเล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ โดยหนึ่งในอันตรายที่เป็นที่ทราบกันดีและมีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนคือสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปอด...

Image

มะเร็งปอด ตรวจคัดกรองได้ก่อนสายเกินไป

มะเร็ง โรคที่ใครๆ ก็กลัวและไม่อยากเป็น เพราะได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นแล้วจะเสียชีวิตทุกราย แต่แท้จริงแล้วหากตรวจพบเจอมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจรักษาให้หายได้ มะเร็งปอด ก็เช่นกัน แม้จะมีข้อมูลว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 90%มักเสียชีวิตภายในเวลา 1-2ปี...